Welkom bij Nexo Group

None None

Deta-Vast

Na een overeengekomen periode van detachering kan een nieuwe medewerker kosteloos in dienst treden. Een deta-vast constructie heeft als voordeel dat uw als bedrijf en professional elkaar eerst leren kennen.

None None

Werving & Selectie (W&S)

Wilt u iemand in dienst nemen maar heeft u geen tijd hebben voor het zoeken van de juiste professionals? Werving en selectie is onze dienstverlening voor het werven van medewerkers die direct bij uw bedrijf in dienst komen.

None None

Detacheren

Detachering is een oplossing voor uw organisatie als u op tijdelijke basis één of meerdere professionals wilt inzetten. Dit kan het geval zijn als medewerkers uit uw reguliere bezetting afwezig zijn door ziekte of verlof. Maar ook in geval van een tijdelijke behoefte aan extra kennis of capaciteit - zoals tijdens een project of een piekmoment - kan de aanpak van Nexo Group uitkomst bieden.

None None

Interim

Interim is het tijdelijk vervullen van een bepaalde functie binnen een organisatie. In de meeste gevallen gaat een werknemer op projectbasis aan de slag bij een opdrachtgever. De opdrachtgever heeft deze persoon nodig omdat er tijdelijk binnen het bedrijf geen persoon beschikbaar is om de taak te vervullen. Het voordeel van interim ligt in de flexibiliteit. Zowel de werknemer als de opdrachtgever kunnen relatief makkelijk inspelen op de benodigdheden van de markt. De werknemer geniet meer vrijheid, maar daar komt ook meer verantwoordelijkheid bij te kijken.